Události pro 19. duben 2023

19.4. 18:00 - 20:00 To nejlepší z Islandu, aneb co doma nemáme (přednáška)

přednáška Miljo Mileva s promítáním fotografií
To nejlepší z Islandu, aneb co doma nemáme

Kavárna na Boršově, Náprstkova 272/10, Praha 1

Jak už sám název přednášky napovídá, bude se autor věnovat především přírodním krásám tohoto pozoruhodného ostrova, zvláštnostem islandské přírody, diváci uvidí vulkány, vodopády, geotermální pole, majáky, ale i tamější faunu, polární záři, trolly.
Vše na tomto ostrově se vyvíjelo díky odloučenosti od Evropy, ale i díky např. tektonickým zlomům zcela odlišně, než jsme u nás zvyklí. Tato odlišnost se dotýká opravdu všech oblastí. Zlehka se dotkneme historie, současnosti i lidských činností.

Miljo Milev vystudoval hru na violu na plzeňské konzervatoři, hraje jako vedoucí skupiny v Karlovarském symfonickém orchestru a vyučuje na Základní umělecké škole hru na housle, violu a dudy. Velkou Miljovou láskou je folklór a to nejen český. Proto se při svých putováních po světě zaměřuje i na lidovou hudbu jiných národů a také na lidi, kteří ji tvoří. Z celé řady zemí, které během svého života procestoval, ho nejvíce zaujala kultura Islandu, kde byl prozatím 14x. A tak díky tomu tuto zemi poznal dokonale ze všech úhlů, a to nejen jako turista, ale i jako hudebník a pedagog.