Nejbližší události [+]

žádné události

>> ukaž všechny

Doporučujeme

Helena Kadečková: Život s IslandemJan Sucharda: Devátá vlnaAuður Ava Ólafsdóttir: Nad propastí byla tmaAuður Ava Ólafsdóttir: Listopadoví motýliGunnar Gunnarsson: AdventGyrðir Elíasson: Měděné poleGyrðir Elíasson: Kniha od řeky SandáGyrðir Elíasson: Mezi stromyÓfeigur Sigurðsson: Kniha JónGyrðir Elíasson: Okno na jihEinar Kárason: Ptáci bouřeStaroislandské ságyLživé ságy starého severuEddica MinoraJiří Starý: Zákonem nechť je budována zem. Staroseverské zákony a zákoníky. Lucie Korecká: Sám spatříš svět stínů - hranice mezi světy v pozdních ságách o IslanďanechAlda Sigmundsdóttir: Malá kniha o IslanďanechJan Burian: Dvacet let s IslandemJan Sucharda: Island - země vzdálenáJan Sucharda: Island - 133 nej…Jan Sucharda: Island autem 4x4Jan Sucharda: SetkáníJan Sucharda: Ryby v soli


Partneři
Periscope  Skandinávský dům
Kavárna na Boršově
Facebook
Zákonem nechť je budována zem

Staroseverské zákony a zákoníky

Máte pocit, že zákony a zákoníky musí být nudné? Možná ještě neznáte ty, které měli na starém severu, v dobách, kdy pojmy jako "pravda" a "spravedlnost" měly úplně jiný význam než dnes a kdy i zákoníky byly takřka literárním žánrem plným veršů a občas i humoru. Navíc - na rozdíl od ság, popisujících vše neobvyklé - jsou téměř jediným zdrojem informací o skutečně běžném, každodenním životě Seveřanů v raném i vrcholném středověku. Ne náhodou je pradávné heslo z titulu právě vycházející knihy - podrobné studie na toto neobvyklé literární téma - dnes k vidění např. ve znaku islandské policie: stalo se mottem všech severských státních zřízení a je jím dodnes.

Zákonem nechť je budována zemKniha je věnována historii staroseverského práva od mlhavých pohanských počátků v době vikinské po období 13.–14. století, kdy se Skandinávie přijetím královských zemských zákoníků zařadila do proudu středověké křesťanské právní kultury. Poutavě popisuje a mnoha citáty ilustruje formy, jichž zákonodárství v různých dobách nabývalo, a zabývá se rovněž otázkou pojetí pravdy či spravedlnosti v chápání starých Seveřanů z časů ság a hrdinských či mytologických písní Starší Eddy. Poskytuje tak překvapivý a v českém prostředí ojedinělý vhled do každodenního života i myšlenkového světa staroseverské společnosti doby vikinské a skandinávského středověku.

Jiří Starý: Zákonem nechť je budována zem. Staroseverské zákony a zákoníky. Praha: Herrmann & synové, 2013. - 216 stran - ISBN 978-80-87054-33-8

Ze záložky

Staroseverské zákoníky nepatří k obecně známým právním a literárním žánrům. Je to škoda. Jedná se totiž o jednu z mála velkých evropských právních tradic, která byla přinejmenším ve svých počátečních fázích prakticky nezasažena vlivem římského a kanonického práva, a proto poskytuje unikátní vhled do severského a do jisté míry i obecně germánského myšlení. A to nikoliv pouze myšlení právního! Texty zákoníků obsahují celou řadu zmínek o každodenním životě člověka doby vikinské (asi 800-1060) a skandinávského středověku (asi 1060-1397), tedy o epoše, v níž vznikaly staroseverské ságy či hrdinské a mytické básně Starší Eddy stejně jako mytologická vyprávění Mladší Eddy Snorriho Sturlusona. Zákoníky - jako jedny z mála staroseverských textů - ale poskytují i informace o tehdejším pojetí celé řady vyšších kulturních pojmů (právo, spravedlnost, pravda), o nichž si můžeme z ostatních zmíněných pramenů udělat jen velmi matnou představu. V neposlední řadě pak staroseverské zákoníky představují zajímavou a čas od času i překvapivě zábavnou četbu, což dokládají mnohé citáty obsažené v tomto svazku. Kniha nepředpokládá žádné speciální právnické znalosti a může přinést poučení a pobavení nejen historikům práva nebo badatelům v oblasti historie kultury a dějin myšlení, ale i každému laickému zájemci o staroseverskou společnost. Jediným předpokladem k její četbě je tak ochota oprostit se od myšlenkových stereotypů moderní doby a ponořit se do myšlení dob dávno minulých, svým způsobem cizích, a přece občas překvapivě blízkých.

Jak knihu získat

Knihu je obyčejně možné koupit v knihkupectvích za 222 Kč. Prostřednictvím klubu ji nabízíme za zvýhodněnou cenu 200 Kč a plnoprávným členům pak za 170 Kč - navíc svou objednávkou přispějete i klubu samotnému! Vyzvednutí je možné osobně v Praze či Liberci, jinak je nutné připočíst poštovné (či zajistit jinou přepravu sítí KIF ;-)). Máte-li o knihu zájem, kontaktujte Pavla V.