Emil Hadač: Je lépe se opotřebovat než zrezivět

Vydavatelství Sen v Dobrém ve spolupráci s Českou botanickou společností v Praze vydalo knihu vzpomínek profesora Emila Hadače na botaniky, ekology a jeho cesty.

Kdo byl účastníkem 1.Islandského dne, určitě si na pana Hadače a jeho vyprávění o přírodovědecké expedici na Island v roce 1948 vzpomene. Bohužel toto naše setkání bylo poslední, v březnu 2003, krátce po předání posledních podkladů k jeho vzpomínkam, zemřel. Paní Věra Hadačová zůstává Klubu islandských fanatiků věrná a zúčastňuje se každoročně Islandských dnů.