Islandsko-český studijní slovník

Díky usilovné a mravenčí práci týmu nadšených lidí vznikla před několika lety internetová verze islandsko-českého slovníku na http://www.hvalur.org, která je určena především českým a slovenským studentům islandštiny. Nyní se očekává jeho knižní ilustrované vydání. To už uvítají zejména „islandští fanatici“, neboť cena se kvůli malému množství tištěné verze bude pohybovat výše, než jsme u slovníků zvyklí. Odoláte?

Tištěný slovník obsahuje kromě barevné heslové části s 30575 hesly a asi 46 725 významy nebo slovními spojeními kompletní morfologický klíč a Islandskou gramatiku od Vojtěcha Kupči. Celkem má 1013 stran.

Případní zájemci si mohou knižní podobu slovníku objednat do 14. února na adrese http://www.hvalur.org/order_printed.php. Cena je 2 386,-Kč

Od 14. února bude možné slovník objednat také, ale už za vyšší cenu - 3 000,-Kč (cena dotisku je vyšší + autorský honorář).


slovnik
slovnik
slovnik
slovnik


Knižní vydání bude obsahovat:

1) úvod
2) historii tvorby IČSS
3) průvodce po slovníku
4) seznam zkratek a symbolů
5) heslovou část
6) morfologický klíč
7) Islandská gramatika (od Vojtěcha Kupči)
8) seznam fonémů
9) seznam autorů fotografií a ilustrací
10) bibliografii.

Cílem vytvoření Islandsko-českého studijního slovníku je zpřístupnění islandského jazyka všem zájemcům o tento jazyk a o Island obecně.
Islandsko-český studijní slovník je určen především českým a slovenským studentům islandštiny, začátečníkům i pokročilým, kteří zde naleznou ucelené fonetické, morfologické a syntaktické informace, jakož i slovní zásobu potřebnou k aktivnímu i pasivnímu užití s rozsahem vhodným ke studiu islandštiny na vysoké škole. Slovník je rovněž určen všem zájemcům o islandštinu a Island, jimž slovník nabízí encyklopedické informace, úvod do fonetiky a gramatiky a velké množství fotografií a ilustrací. Třebaže se jedná o slovník primárně zaměřený na potřeby českých a slovenských uživatelů, obsahuje také řadu informací, které usnadní práci islandskému uživateli - např. použití více jak 10 000 synonym a antonym, překlady příkladů ap.

Slovní zásoba původně vychází z Concise Icelandic-English Dictionary (Hólmarsson, Sanders a Tucker 2007), značně však byla pozměněna díky přístupu ke kvalitnímu a modernímu webovému projektu ISLEX (Úlfarsdóttir 2015). Značné množství hesel bylo přidáno na podnět uživatelů online verze Islandsko-českého studijního slovníku. Slovník obsahuje 30575 hesel s 46725 významy nebo slovními spojeními. Z celkového počtu 30575 je cca 26 500 svébytných hesel obsahujících alespoň jeden význam nebo slovní spojení. Zbylá hesla (v počtu cca 3 300) jsou varianty, dublety nebo nepravidelné tvary.

Slovník je primárně elektronický online slovník, volně přístupný na internetových stránkách www.hvalur.org. Tištěná verze slovníku je publikována na vlastní náklady v počtu 40 kusů, přičemž většina exemplářů je určena knihovnám a institucím v České republice, Slovenské republice a na Islandu a několik exemplářů je určeno autorům nebo zájemcům z řad veřejnosti. PDF verze ke stažení, prohlížení offline a tisku je dostupná zdarma na internetových stránkách slovníku.

Islandsko-český studijní slovník je otevřený svobodný projekt, jehož se v průběhu tvorby zúčastnilo velké množství autorů, kterým patří poděkování, stejně tak jako všem uživatelům online verze slovníka za trpělivost, dobrou vůli a veškeré připomínky a návrhy

Autoři:
Aleš Chejn, Ján Zaťko, Jón Gíslason
Korektury
Lucie Brabcová, Martina Kašparová
Poděkování:
Dorotě Nierychlewské-Chejn, Jiřině Hanzlové, Jiřině Chejnové, Simoně Petrásové,
Petru Mikešovi, Vojtěchu Kupčovi, Renatě Peškové Emilsson, Amiru Mulahumici,
Kristýně Antonové, Martině Kašparové, Lucii Brabcové, Samoriele, Adamu Kožouškovi