Nejbližší události [+]

žádné události

>> ukaž všechny

Doporučujeme

Helena Kadečková: Život s IslandemJan Sucharda: Devátá vlnaAuður Ava Ólafsdóttir: Nad propastí byla tmaAuður Ava Ólafsdóttir: Listopadoví motýliGunnar Gunnarsson: AdventGyrðir Elíasson: Měděné poleGyrðir Elíasson: Kniha od řeky SandáGyrðir Elíasson: Mezi stromyÓfeigur Sigurðsson: Kniha JónGyrðir Elíasson: Okno na jihEinar Kárason: Ptáci bouřeStaroislandské ságyLživé ságy starého severuEddica MinoraJiří Starý: Zákonem nechť je budována zem. Staroseverské zákony a zákoníky. Lucie Korecká: Sám spatříš svět stínů - hranice mezi světy v pozdních ságách o IslanďanechAlda Sigmundsdóttir: Malá kniha o IslanďanechJan Burian: Dvacet let s IslandemJan Sucharda: Island - země vzdálenáJan Sucharda: Island - 133 nej…Jan Sucharda: Island autem 4x4Jan Sucharda: SetkáníJan Sucharda: Ryby v soli


Sponzoři
Fotosoutěž na téma Islandské kameny

Klub islandských fanatiků vyhlašuje fotografickou soutěž na téma "Islandské kameny".

Soutěž bude probíhat prostřednictvím internetových stránek klubu, na nichž budou fotografie zasílané do soutěže vystavovány v došlém pořadí od 20. ledna 2015 pod jménem autora a jeho zvoleným názvem.

Všechny došlé fotografie, které budou odpovídat níže uvedeným podmínkám soutěže, bude hodnotit odborná porota. Z jejich bodování bude sestaven výběr dvaceti nejlépe hodnocených fotografií včetně trojice vítězných. Z těchto dvaceti snímků budou vyhlašovatelem soutěže na jeho náklady zhotoveny klasické fotografie rozměru 13x18 cm, které budou vystaveny po dobu konání 14. Islandského dne, 11. dubna 2015, v Městské knihovně v Praze 1, kde návštěvníci (s platnou vstupenkou) svým hlasováním rozhodnou o nejlepší fotografii vybranou publikem. Na stejném místě také proběhne celkové vyhodnocení a předání cen od sponzorů soutěže třem nejúspěšnějším autorům vybraným odbornou porotou. V rámci Islandského dne bude promítnuta slideshow sestavené z většiny snímků zaslaných do soutěže.

Islandské kameny

Podmínky soutěže:

Fotografie zasílejte v elektronické podobě, a to do maximální velikosti 10 Mpx, ve formátu JPG mailem na adresu <fotosoutez@islandklub.com>. Ke každé fotografii musí být uvedeno jméno a příjmení autora a název snímku (nejlépe do 25 znaků).

Fotografie musí být zaslány nejpozději do 21.3.2015.

(Pokud nedostanete potvrzení o přijetí vašich snímků nebo neuvidíte vaše snímky do 5 dnů pověšené na stránkách, ozvěte se. Nenechávejte posílání fotografií na poslední chvíli, aby byl čas na případné reklamace při ztraceném mailu či jiných nesrovnalostech.)

Maximální počet fotografií od jednoho autora je omezen na 6 snímků. Na oceněném místě tj. na prvním, druhém a třetím místě, vybraném odbornou porotou, se může umístit stejný autor pouze jedenkrát, ve výsledné dvacítce maximálně dvakrát.

Porota bude složena z odborníků, ze zástupců sponzorů a správní rady klubu. Každý porotce vybere 5 fotografií, kterým body určí pořadí (5 bodů udělí fotografii, kterou by dal na první místo, druhé 4 body atd. až po 1 bod fotografii na pátém místě). Body udělené každé fotografii se sečtou a bude sestaveno výsledné pořadí, přičemž budou brány v potaz podmínky uvedené v předchozím odstavci. Při rovnosti bodů rozhodne losování.

Požadavky na soutěžní fotografie:

  1. Fotografie musí vyjadřovat zadané téma. Hodnotit se bude zejména originalita, propojení kamene s islandskou krajinou, estetická a technická kvalita snímku.
  2. Digitálně zpracované fotografie musí svojí kvalitou umožnit tisk o rozměrech 13 x 18 cm (tj, mít rozměr min. 2100 x 1500 px) případně 13 x 13 cm v případě čtvercového formátu.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nezařadit do soutěže fotografie, které nebudou splňovat požadavky na zadané téma a fotografie špatné kvality.

Zasláním fotografií do soutěže dává autor svolení s jejich publikaci na internetových stránkách, facebooku, popřípadě na stránkách sponzorů soutěže a stejně tak s jejich tiskem za účelem vystavení na 14. Islandském dni a zapracováním do slideshow.

Termíny:

  • 20. 1. - začátek zveřejňování fotografií na internetových stránkách v pořadí podle doručení a zpracování
  • 21. 3. (23:59) - ukončení zasílání fotografií do soutěže
  • 23. 3. – 31. 3. - hodnocení poroty
  • 1. 4. – 5. 4. - vyhodnocení soutěže, tisk a příprava prezentace na 14. Islandský den
  • 6. 4. - zveřejnění výběru dvaceti nejlepších fotografií (v náhodném pořadí)
  • 11. 4. - vyhlášení výsledků soutěže na 14. Islandském dni, předání cen třem vítězným autorům (dle hodnocení poroty) a předání ceny vítězné fotografii vybrané publikem, vylosování a odměna pro 3 hlasující.

Vítězný autor, který nebude přítomen, si po domluvě cenu osobně vyzvedne u organizátorů v Praze, cena nebude zasílána poštou.

Návštěvníci Islandského dne obdrží hlasovací lístek (proti označení vstupenky razítkem), na kterém uvedou čísla tří z jejich pohledu nejlepších fotografií (první místo = 3 body, druhé = 2 body, třetí = 1 bod) a své jméno popřípadě přezdívku. Hlasovací lístek vhodí do doby určené v programu dne do urny. Všechny hlasy budou na místě sečteny a bude vyhlášen vítěz publika. Všechny hlasující lístky budou slosovány a tři vylosovaní obdrží malou pozornost od sponzorů.

Sponzoři fotosoutěže

http://www.fotoskoda.cz http://www.adventura.cz http://www.fokapo.cz