Spravedlivá jazyková komunikace

Esperantisté zahájili propagaci jazyka esperanto v roce 2013 s heslem „Spravedlivá komunikace“. Ta bude také hlavním tématem 98. Světového kongresu esperanta, který se bude konat v prestižním paláci Harpa v Reykjavíku na Islandu, kde se sejde 1.000 účastníků z více než 50 zemí světa


esperanto


Na kongres do Reykjavíku pocestují i esperantisté z České republiky. V rámci bohatého programu bude mimo jiné představeno i Čapkovo drama „R.U.R.“, které ve spolupráci s členy ČES v esperantu nastudovalo svitavské Docela Malé Divadlo. Světová premiéra se konala v srpnu 2012 právě ve Svitavách v rámci mezinárodní konference OSIEK.
Tady je malá ochutnávka:
http://www.ipernity.com/doc/181031/13634202
http://www.divadlodoma.wz.cz


esperanto


Město Svitavy (kde se v Ottendorferově domě nachází i v ČR ojedinělé Muzeum esperanta) je od r. 2011 oficiálním sídlem Českého esperantského svazu. Muzeum během roku pořádá různé vzdělávací a kulturní akce nejen pro příznivce esperanta, ale i pro širokou veřejnost.
Esperanto se po krátkém čase 125ti let zařadilo mezi 100 nejčastěji používaných jazyků z celkem 6.800 jazyků světa. Podle počtu článků je esperanto 30. nejvíce využívaný jazyk ve Wikipedii (z celkem 285 jazyků). Esperanto používá Google, Skype, Firefox, Ubuntu a Facebook. „Google Translate“ – program na překlady – v poslední době přidal esperanto na svůj prestižní seznam 64 jazyků. Současné dotykové mobily také mohou používat esperanto.
Esperanto je oficiálně vyučováno na 150 univerzitách a dalších institucích a vysokých školách a v 600 základních školách ve 28 zemích. Esperanto má bohatou překladovou i původní literaturu s více než 50.000 titulyZdroj:
http://www.esperanto.cz/