Jenom nesmělá poznámka na okraj:

(Reakce na recenzi knih Jiřího Zemana)

Marta Jeřábková uveřejňuje svoji recenzi knih Jiřího Zemana o Islandu. Jistě má v mnoha směrech pravdu, což si netroufám hodnotit, ale některé její odsudky mi připadají přinejmenším trochu demagogické:

Např. že jen málo vlastních jmen se Zemanovi podařilo nezkomolit - jako příklad uvádí třeba špatně uvedené jméno Ingólfura Arnarsona, přitom na řadě dalších míst jeho knih je zmíněné jméno uvedeno správně. Je otázka, zda chybně uvedené jméno (a jiné chyby ve jménech apod.) jsou dílem autora nebo člověka, který uvedené knihy připravoval k tisku. Jak známo, dnes "sází" knížky, časopisy, prospekty apod. každý, kdo jen trochu zvládl počítač, aniž by ovšem věděl něco o typografii, neřku-li češtině. Nechci uvádět jako příklad noviny, které se pravopisnými chybami a prohřešky proti typografickým pravidlům jenom hemží. Uvedu příklad mnohem závažnější. Marta Jeřábková, jak předpokládám, četla Dějiny Islandu od paní docenty Kadečkové. Kniha, kterou člověk musí doslova "zhltat". Je komplexní, obsažná, věcně jistě správná a každého, kdo se jen trochu zajímá o Island musí prostě nadchnout.

Leč, tolik pravopisných chyb (nesprávné pády a co horšího, běžné zaměňování tvrdého Y a za i, tedy primitivní shoda podmětu s přísudkem), které kniha obsahuje se najde málokde (viz strany 159, 171, 187, 234, 287 atd.) a přitom jde v podstatě o vědecké dílo. A přesto bych si nedovolil prohlásit, že paní docentka Kadečková neumí česky. Tyto chyby - a na to bych si skoro dovolil dát ruku do ohně - jistě nebyly v rukopise, ale vznikly jeho přepisem a při sazbě. Tedy bych hlavní vinu kladl vydavateli, který by měl garantovat konečný produkt. Bývalo železnou zásadou, že před tiskem prováděl autor v hotové sazbě autorskou korekturu a kromě toho, každá trochu slušnější tiskárna (dnes podklady chystají různá grafická studia) měla korektora, který uměl česky. Takže dost příležitostí pro "odchytání" překlepů a pravopisných chyb. Leč - hotová kniha je na trhu a děsivé pravopisné chyby v ní jsou. Kdo za to může?

S pozdravem
PhDr. Jan Sucharda