Česká knihovna na Islandu

sbírka

Věnujte nadbytečné české (dětské) knihy krajanům na Islandu…

Vážení a milí přátelé,

jménem spolku Čeština na Islandu Vás prosíme o pomoc.

Od 1. května do 31. srpna bude probíhat SBÍRKA především dětských knih, které se stanou základem české knihovny zde na Islandu.

Sběrné místo:
Ústav Českého národního korpusu FF UK
Pavel Vondřička
Národní třída 416/37
110 00 Praha 1

http://korpus.cz/kdejsme.php (Palác Platýz)

Knížky lze zaslat, nebo přinést osobně v úředních hodinách či podle domluvy.

Knížky budou sloužit k výuce češtiny i ke čtení pro zábavu. Bude je spravovat Městská knihovna v Reykjavíku, aby byly díky meziknihovní výpůjční službě dostupné Čechům na celém Islandu.

Děkujeme Vám předem, každá pěkná knížka nám udělá radost.

Další informace o spolku a výuce češtiny na Islandu jsou na „facebooku“ (Čeština pro děti na Islandu) a na webové stránce spolku http://tungumalatorg.is/tekkneska

S letním severským pozdravem,

Renata Emilsson Peskova
za spolek Čestina na Islandu (ČENI)